நகரவாசிகள் மழை நீர் சேமிக்க

1 கருத்துகள்: (+add yours?)

swaetha சொன்னது…

கிரீன்இந்தியாபவுன்டேசன் சார் உங்களை போன்ற சமுதாய அக்கறை உள்ளவர்களைத்தான் ஜீஜிக்ஸ்.காம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. உங்கள் பதிவுகளை www.jeejix.com இல் எழுதுங்கள். பரிசுகளை அல்ல பெரும் வாய்ப்பு உள்ளது.

காப்போம் வாருங்கள்

Be part of the solution Support WWF-India today